Kada poslodavac zna da vodi, radnik ne pita gdje ide